Arasta Çarşısı
  • Arasta Çarşısı, Osmanlı zamanında sipahilerin malzemelerinin satılmasından dolayı, Sipahi Çarşısı olarak da anılmış. Eski Bizans kalıntıları üzerinde geniş bir onarımdan geçirilerek yapılan Arasta Çarşısı, her iki yanı geleneksel hediyelik halı, kilim, seyahat hatırası, İznik çinileri satan yaklaşık yetmiş dükkanın bulunduğu sokaktan oluşmaktadır. Bu bölgede 1930’lu yıllarda yapılan kazılarda Bizans Sarayı’na ait mozaiklerin bulunması bölgenin saray kompleksine ait olduğunu kanıtlar niteliktedir. 1912 yılında çıkan yangınla tahrip olan çarşı uzun dönem harabe olarak kalmış, 1980’li yıllarda restore edilerek İstanbul’a kazandırılmıştır.