Aya İrini
  • Topkapı Sarayı’nın 1. avlusunda yer alan Aya İrini 6. yy’da İmparator Lustinianus zamanında inşa edilmiştir. Malzeme ve mimarisiyle tipik bir Bizans yapısıdır. İstanbul’da günümüze kadar gelebilmiş yegane atriumlu kilisedir. 1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra kilise camiye çevrilmediği için yapıda önemli bir değişiklik yapılmamıştır. Bizans’ın ilk kiliselerinden Aya İrini 1. Lustinianus döneminin tüm mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Uzun süre ganimet ve silah deposu olarak kullanılan, 1869 yılında müze-i Hümayun adı alan, 1908 tarihinden itibaren askeri müze olarak çeşitli etkinliklere tahsis edilen yapı, konser ve gösteri amaçlı olarak da kullanılmaktadır.