Dikilitaş
  • Eski Mısır’dan çıkarılacak dünyanın çeşitli kentlerine dikilitaşlar götürüldüğü olmuş. Istanbul’daki dikilitaş ilk olarak mö 1547 yıllarında Firavun 3. Tutmosis adına Yunanlıların Helipolis adını verdiği Annu kentinde dikilmiş.

    Üzerinde hiyeroglif yazısı ile Tutmosis’in zaferleri yazılmış. Taş ilk olarak Bizans Imparatoru Constantinus’un dikkatini çekmiş ve Mısırlılardan taşın kendisine gönderilmesini istemiş. Dikilitaş 390 yıllarında Bizans İmparatoru Theodosius’un emriyle Hipodroma dikilmiş. Kaidedeki kabartmalar üzerinde 1. Theodosius oğulları karsı Arkedios Honorios ile imparator 2. Valantinianos görülür. Ayrıca hipodrom sahneleri ve anıtın dikilişini gösteren tasvirler de vardır.